Asia Dragon tích cực tham gia phòng chống dịch COVID-19

CEO Công ty- bà Nguyễn Việt Hòa chia sẻ “Việc phòng chống dịch không phải là chuyện của riêng ai. Asia Dragon mong muốn đóng góp chút sức để tham gia cùng phòng chống COVID – 19. Chúng tôi cho rằng ngoài việc giữ sự an toàn cho nhân viên thì cũng nên quan tâm đến cả người thân cuả họ để có thể tạo nên một vòng tròn an toàn. Hy vọng dịch nhanh kết thúc để mọi hoạt động có thể trở lại bình thường”.

Mời quý bạn đọc xem thêm tại: https://baocantho.com.vn/asia-dragon-tich-cuc-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19-a133577.html