Dây Buộc Rơm Rạ Cỏ Khô (Kiện Lớn)

Sợi se từ nhựa PP này được dùng cho các kiện rơm rạ, cỏ khô dạng hình khối và lớn, được sử dụng rộng rãi tại các nước có nền nông nghiệp tiên tiến như Mỹ, Úc, Canada, New Zealand, Brazil,... Ở Việt nam chưa được sử dụng rộng rãi nhưng những năm gần đây việc thu gom rơm rạ sau mỗi mùa thu hoạch đã được nhiều tổ chức ứng dụng và đang mang lại hiệu quả tốt.

Đặc Tính: 

  • Làm từ nhựa PP nguyên sinh 100%.
  • Dùng trong máy đóng gói rơm rạ, cỏ khô.
  • Lực kéo đứt cao
  • Có UV bảo vệ giúp chống thối rữa, tan rã trong thời gian dài.
Dây Buộc Rơm Rạ Cỏ Khô (Kiện Lớn)
Loại ĐỊNH LƯỢNG TL. KIỆN QUY CÁCH CUỒN ĐÓNG GÓI
(ft/lb) (m/kg) (lbs) (kgs) Đ.Kính
(cm)
C.Cao
(cm)
S.cuồn/ kiện S.cuồn/ pallet S.cuồn/40ft
5000/240 303 203        16.50          7.49 25 25 1 48          2,112
6500/240 325 203        21.50          9.76 29 31 1 48          2,112
7400/250 315 211        23.75        10.78 30 31 1 36          1,584
4000/280 298 200        13.50          6.13 23 25 1 80          3,520
6500/280 298 200        22.05        10.01 29 31 1 48          2,112
7000/280 298 200        23.75        10.78 30 31 1 36          1,584
4000/350 213 143        19.00          8.63 26 31 1 48          2,112
5000/380 223 150        22.50        10.22 30 31 1 36          1,584
4000/400 203 136        21.70          9.85 29 31 1 48          2,112
4000/440 187 126        21.50          9.76 29 31 1 48          2,112
3600/500 164 122        22.00          9.99 30 31 1 36          1,584

Gửi liên hệ