Our Products: Dây Thừng nguyên liệu kết hợp


Dây tàu buồm giá cả cạnh tranh. Dây có thể dùng trong các điều kiện khắc nghiệt với các tính năng: nổi trên nước, lực kéo đứt cao, kháng hóa chất.