Our Products: Dây trồng nhà kính


Dây trồng nhà kính của Asia Dragon là loại sợi se cao cấp với lực kéo đứt cao và trọng lượng nhẹ được sử dụng để trồng cà chua, dưa lưới trong nhà kính.