Ấm áp tinh thần hỗ trợ nông sản mùa dịch

CEO của ADC - bà Nguyễn Việt Hòa cho biết: “ADC mong muốn có thể chung tay chia sẻ với bà con vùng dịch. Mỗi người hỗ trợ một phần nhỏ để vượt qua đại dịch này. Toàn bộ 400kg vải thiều chúng tôi dành tặng miễn phí cho nhân viên công ty. Hy vọng mọi người giữ vững tinh thần cùng nhau chống dịch”

Mời quý bạn đọc xem thêm tại: https://doisongvietnam.vn/am-ap-tinh-than-ho-tro-nong-san-mua-dich-123519-6.html