Trách nhiệm xã hội (CSR)

Một trong những giá trị cốt lỗi của Công Ty TNHH Dây Sợi Rồng Á ChâuGiàu – Giàu lòng nhân ái. Đó là khát khao được chia sẽ thành công của công ty với những người kém may mắn. ADC luôn dành một phần lợi nhuận để giúp những cá nhân, tổ chức xã hội hoặc xây nhà tình thương, cầu, đường cho những khu vực khó khăn.