Dây Abor Max

Dây Abor Max là loại dây thừng kết hợp rất chắc chắn và không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời. dây Abor Max thường được sử dụng cho các hoạt động leo trèo.

Đặc tính:

  • Đường kính: 3/16” to 2”
  • Màu và chiều dài theo yêu cầu của khách hàng
  • Lực kéo đứt cao và trọng lượng nhẹ
  • Không bị hư hỏng bởi xăng dầu và hóa chất
Dây Abor Max
ĐƯỜNG KÍNH CHU VI TRỌNG LƯỢNG TỶ TRỌNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG
600’ 183m PALLET CONT 
Inch MM Inches (lbs) (kgs) Lbs/100' Kgs/100m Lbs. Kgs. CUỘN CUỘN
3/16" 5 5/8"       5.70       2.59       0.95          0.43            800             363 324             6,480
1/4" 6 3/4"       9.00       4.09       1.50          2.23         1,300             590 220             4,400
5/16" 8 1"     15.60       7.08       2.60          3.87         2,000             908 128             2,560
3/8" 9 1-1/8"     18.48       8.39       3.08          4.58         3,200          1,453 112             2,240
7/16" 11 1-1/4"     28.80     13.08       4.80          7.14         3,900          1,771 36             1,440
1/2" 12 1-1/2"     40.20     18.25       6.70          9.97         5,400          2,452 36             1,440
9/16" 14 1-3/4"     45.60     20.70       7.60        11.31         6,000          2,724 27             1,080
5/8" 16 2"     52.98     24.05       8.83        13.14         7,200          3,269 27             1,080
3/4" 18 2-1/4"     73.02     33.15     12.17        18.12         9,800          4,449 18                720
7/8" 22 2-3/4"   105.60     47.94     17.60        26.20       13,500          6,129 12                480
1" 24 3"   115.98     52.65     19.33        28.77       17,000          7,718 12                480
1-1/16" 26 3-1/4"   147.00     66.74     24.50        36.47       18,700          8,490 8                320
1-1/8" 28 3-1/2"   151.98     69.00     25.33        37.70       21,000          9,534 8                320
1-1/4" 30 3-3/4"   180.00     81.72     30.00        44.66       25,000        11,350 8                320
1-5/16" 32 4"   222.00   100.79     37.00        55.08       27,500        12,485 4                160
1-1/2" 36 4-1/2"   240.00   108.96     40.00        59.54       34,000        15,436 3                120
1-5/8" 40 5"   330.00   149.82     55.00        81.87       41,000        18,614 4                160
1-3/4" 44 5-1/2"   408.00   185.23     68.00      101.22       51,000        23,154 3                120
2" 48 6"   441.00   200.21     73.50      109.41       62,000        28,148 3                120


Gửi liên hệ