Dây HDPE Màu Đỏ

Dây thừng HDPE màu đỏ được sản xuất từ sợi PE đặc biệt với lực kéo đứt cao. Dây thừng được tạo các sợi long tơ bao quanh các tao giúp tăng cường lực ma sát và tránh tuột mối nối. Loại dây này phù hợp cho nhiều ứng dụng công nghiệp đặc biệt là trong ngành hàng hải. Vì ngày này đòi hỏi độ kháng ma sát cao.

Dây HDPE Màu Đỏ
DIAMETER CIRC. WEIGHT TỶ TRỌNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG
600’ PALLET CONT 40"DC
Inch MM Inches (lbs) Lbs/100' Kgs/100m Lbs. Kgs. COIL COIL
1/4" 6 3/4"       7.41       1.24          1.84 449 204 324          6,480
5/16" 8 1"     12.73       2.12          3.16 1344 610 220          8,800
3/8" 9 1-1/8"     16.44       2.74          4.08 1696 770 128          2,560
7/16" 11 1-1/4"     20.95       3.49          5.20 2048 930 36          1,440
1/2" 12 1-1/2"     29.00       4.83          7.20 2731 1240 27          1,080
9/16" 14 1-3/4"     38.67       6.45          9.60 3106 1410 27          1,080
5/8" 16 2     51.56       8.59        12.80 4581 2080 27          1,080
3/4" 18 2-1/4"     64.45     10.74        16.00 5595 2540 18             720
7/8" 22 2-3/4"     96.68     16.11        24.00 6828 3100 12             480
1" 24 3   114.40     19.07        28.40 9493 4310 8             320
1-1/8" 28 3-1/2"   156.29     26.05        38.80 12841 5830 8             320
1-5/16" 32 4   204.63     34.11        50.80 16784 7620 8             320
1-1/2" 36 4-1/2"   257.80     42.97        64.00 21211 9630 3             120
1-5/8" 40 5"   319.03     53.17        79.20 26211 11900 4             160
2" 48 6"   457.60     76.27      113.60 37445 17000 3             120

Gửi liên hệ