Dây Nâng Đỡ Cây

Sợi se giúp nâng đỡ cây trong quá trình phát triển từ lúc còn nhỏ đến khi trưởng thành.

Đặc tính:

  • Dây có độ mềm giúp cho dây leo quấn vào và phát triển tốt.
  • Có UV bảo vệ chống mục nát hay phân hủy.
  • Nhiều màu sắc chọn lựa.
  • Lực kéo đứt cao.
Dây Nâng Đỡ Cây
Type RUNNAGE WEIGHT PER BALE DIMENSION PACKAGING
ft/lb (m/kg) (lbs) (kgs) Width Height No./ No./ pallet No./ Cont
(cm) (cm) bale
3ply 564 379 5 2.27 19 17 8 48-64     8,120

Gửi liên hệ