Dây Neo

Làm từ những loại dây cao cấp, Asia Dragon cung cấp các sản phẩm dock line có độ dài và đường kính đa dạng. Sản phẩm sẳn có ở dạng dây 3 tao và dây bện

Đặc điểm:

- Chầu đầu sẳn để sử dụng

- Đóng gói dạng cuồn hoặc bó

- Nhiều màu sắc và nguyên liệu

Dây Neo
Đ. KÍNH ĐỘ DÀI CHẦU ĐẦU ĐÓNG GÓI
(inch) (ft)
1" 20 1 đầu Cuồn hoặc bó
1" 25 1 đầu Cuồn hoặc bó
1-1/4" 20 1 đầu Cuồn hoặc bó
1-1/4" 25 1 đầu Cuồn hoặc bó
1-1/2" 20 1 đầu Cuồn hoặc bó
1-1/2" 25 1 đầu Cuồn hoặc bó
2" 20 1 đầu Cuồn hoặc bó
2" 25 1 đầu Cuồn hoặc bó

Gửi liên hệ