Dây PE Jet Line

Dây PE Jet Line với kích thước 3mm nhưng có lực kéo đứt lên đến 80kg. Với chiều dài 1000m, PE Jet Line thích hợp sử dụng trong các đường ống nhỏ của ngành cáp viễn thông.

Dây PE Jet Line
ĐƯỜNG KÍNH VÒNG TRÒN CÂN NẶNG TỶ TRỌNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU SỐ LƯỢNG
1000m 305’ PALLET CONT
Inch MM Inches (kgs) (lbs) Lbs/100' Kgs/100m Lbs. Kgs. Spools Spools
  3 3/8"       3.10       6.82       1.24          1.84 176 80 96          3,840

Gửi liên hệ