Our Products: Dây bện Polyester


Dây bện, dây sợi nhựa chất lượng tốt của Asia Dragon được dùng làm dây lau kính, dây cứu hộ, dây dùng cho hàng hải, công nghiệp, thương mại.