Our Products: Dây Thừng PP


Dây PP (Polypropylene) của Asia Dragon được sử dụng để làm dây buộc tàu, dây trồng thanh long, dây Telstra kéo cáp với chất lượng cao và giá cả phù hợp.

1234next ›last ››